HanedanHosting Ucuz Hosting,Alan Tescili,Web Hosting,Radyo Hosting -

Hizmet Sözleşmesi

Hizmet Sözleşmesi

Bu sözleşme, HanedanHosting.com 'nin müşteriye hosting servislerinin satış ve kullanım şartlarını düzenlemek için hazırlanmıştır. Müşteri ve HanedanHosting.com , aşağıda belirtilen şartlar üzerinde tam bir anlaşmaya varmışlardır.

1-TARAFLAR

HanedanHosting.com

2-SÖZLEŞMENİN YÜRÜRLÜĞE GİRİŞİ VE SÜRESİ

Müşteri'nin HanedanHosting.com 'nin web sitesinden, telefonla yada mail ile yapacağı başvuru ile sözleşme yürürlüğe girer. Sözleşme süresizdir.

3-BİLDİRİMLER

HanedanHosting.com, müşteriye yapacağı her türlü bildirim için, öncelikle müşterinin kayıt işlemi esnasında bildirdiği e-posta adresini kullanacaktır. Bu adresin geçerli bir adres olması konusundaki sorumluluk müşteriye aittir.

Müşteri başvuru esnasında ve/veya daha sonra HanedanHosting.com 'ne bildireceği bilgilerin doğru ve güncel olduğunu beyan eder. HanedanHosting.com ile müşteri tarafından bildirilen bilgilerin yanlış, eksik veya güncel olmasından dolayı meydana gelecek aksaklık ve zararlardan dolayı, müşteri HanedanHosting.comn'den hiçbir zarar tazmini talebinde bulunmayacağını peşinen kabul eder.

4-HanedanHosting.com SAĞLAYACAĞI SERVİSLER

HanedanHosting.com, müşterinin başvuru esnasında bildirdiği servislerin kendi sisteminde kurulumunu gerçekleştirir, ilgili ücretlerin banka havalesi veya kredi kartından peşin tahsilâtını takiben, müşterinin servislerini kullanıma açar ve müşteriyi bilgilendirir.

5-SERVİSLERİ KULLANIMI VE BAŞTAN KABUL ETTİĞİ HÜKÜMLER

Müşteri ürün başvurusu esnasında aşağıdaki hükümleri baştan kabul eder ve HanedanHosting.com tarafından yapılan uygulama, işlemlere itiraz hakkı bulunmamaktadır.

a- Müşteri kendi sitesi ve uygulamasında kendisine ayrılan kullanım payı olan anlık maksimum %10 CPU kullanımını aştığı takdirde diğer kullanıcıların sağlıklı yayın yapması için hesabı askıya alma hakkına sahiptir. Bu durumu hesabı askıya almadan önce yada çok acil durumlarda hesap askıya alındığında SMS, mail ve ticket yolu ile müşteriye bildirme hakkı saklıdır. Müşteriye ulaşılamadığı durumlarda 30 gün sonunda hesabı silme hakkına sahiptir.

b- HanedanHosting.com müşterinin kullanımına sunduğu web alanı içerisindeki materyalleri sadece kendi sitesinde kullanabilir dışarıdan kendi sitesi içerisindeki materyallere link verdiremez, bu durumun tespit edilmesi ve bu durumdan dolayı 5. maddesinin a fıkrasındaki CPU kullanım maddesi ihlal edilirse HanedanHosting.com ilgili materyallerin tamamen silinmesini isteme yada siteyi yayına açmama hakkını elinde tutar.

c- Müşteri kendi sitesinde hiç bir zaman hack dosyaları ve hack dosyalarının olduğu sitelere link veremez ve toplist sitelerini barındıramaz.

d- Müşteriye ayrılmış olan web alanı, aylık trafik ve kullanım alanlarının toplamı sonuna kadar müşteriye aittir kullanabilir kısıtlanamaz yada engellenemez ancak müşterinin bir sitesi barındığı sunucudaki, sunucuya ayrılmış olan bant genişliğinin ve CPU kullanımını 60 saniye süreyle %10 unun kullanması durumunda hesap askıya alınır ve müşteri bilgilendirilerek bu kullanımın tekrarlanmaması için müşteriden taahhüt alınır.

e- Müşteri Hosting Reseller paketlerinde anlık maksimum CPU ve RAM kullanımı %10'dur. Bu limitin üzerine çıkan hesaplar sistem yöneticisi tarafından uyarılmaksızın durdurulmaktadır ve hizmet iade kapsamına girmeyecektir.

6-ÜCRETLER ÖDEME ve GERİ ÖDEME

Geri İade Koşulları adresindeki hükümler geçerlidir.

7-HanedanHosting.com 'NİN SINIRLI SORUMLULUĞU

HanedanHosting.com müşteriye sağlanan servislerin sürekliliğinin sağlanması için gerekli çabayı sarf edecektir. Bununla beraber, HanedanHosting.com servislerin müşterinin ihtiyaçlarını tam olarak karşılayacağını, kesintisizliğini, hatasızlığını ve güvenilirlik seviyesini garanti etmez. Müşterinin bu sözleşme kapsamında sağlanan herhangi bir servisin kullanımından ve/veya kullanılamamasından dolayı oluşabilecek direkt ve/veya dolaylı zararlarında HanedanHosting.com’nin sorumluluğu, en fazla sağlanan servislerin toplam bedeli kadar olabilir.

8-SÖZLEŞME ÖZEL ŞARTLARI

1. Müşteri HanedanHosting.com Bilgisayar Bilişim İnternet ve Yazılım Hizmetlerine ait yurt içi ve yurt dışı serverlarında T.C yasalarına aykırı yazı, doküman, verileri bulunduramaz ve başka sitelere linkini veremez.

2. Müşteri yurt içi ve yurt dışında resmi olarak faaliyetini sürdüren banka isimlerini domain olarak veya kullanıcı adı olarak tanımlayamaz ve açamaz.

3. Müşteri yurt içinde ve yurt dışında halen faaliyetini sürdürmekte olan hiçbir finans şirketi ve banka adına e-mail atamaz ve spam (toplu mail gönderimi) yapamaz. (Özel sözleşmeler haricinde.)

4. Müşteri MÜ-YAP yasalarının belirtmiş olduğu ve Türkiye’de bandrollü satışı gerçekleştirilen kaset, cd, dvd, film içeriklerini web sitesi son kullanıcısına transfer ettirmek için kendi alanında barındıramaz ve dışarıdan başka siteler olsa dahi dosya transferi için link oluşturup yayınlayamaz. Ayrıntılı Bilgiyi Mu-Yap’ın resmi web sitesi olan http://www.mu-yap.org/getdata.asp?PID=149  adresinden öğrenebilirsiniz.

5. Bu dört maddede sayılan sözleşme özel şartlarının ihlali durumunda HanedanHosting.com Bilgisayar Bilişim İnternet ve Yazılım Hizmetleri ihlalleri için hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmeyecektir.

9-HanedanHosting.com KAYITLARININ GEÇERLİLİĞİ

Aksi belirtilen durumlar hariç, müşterinin yapacağı on-line işlemler ile ilgili olarak, HanedanHosting.com kayıtları geçerli sayılacaktır.

10-MÜŞTERİ'NİN HAKLARININ DEVRİ

Müşteri, bu sözleşme kapsamındaki servislerini, HanedanHosting.com 'nin yazılı onayını almadan üçüncü şahıs ve kurumlara devredemez. Böyle bir devir işleminin gerçekleşmesi durumunda, HanedanHosting.com sözleşmeyi dilediği an, herhangi bir borç ödemesi yapmadan sonlandırabilir.

11-SÖZLEŞMENİN SONLANMASI

HanedanHosting.com, müşteriye 5 işgünü önceden yazılı bildirim yaparak, bu sözleşmeyi sebep göstermeden sonlandırabilir. Bu durumda, müşterinin HanedanHosting.com 'ne ödemesini önceden gerçekleştirdiği, ancak kullanımı gerçekleşmeyen servislerle ilgili ücretler, müşteriye iade edilir.

Müşterinin bu sözleşmede veya HanedanHosting.com Servis Kullanım Şartlarında belirtilen şartları ihlal etmesi durumunda, HanedanHosting.com, müşteriye sağlanan servisleri önceden haber vermeden sonlandırabilir ve sözleşmeyi sonlandırabilir. Bu durumda, müşterinin önceden ödediği ücretlerin iadesi gerçekleştirilmez.

Müşterinin banka havalesi posta havalesi veya kredi kartından servislerle ilgili tahsilâtların gerçekleştirilememesi durumunda, HanedanHosting.com sözleşmeyi sonlandırabilir. Bu durumda, müşterinin önceden ödediği ücretlerin iadesi gerçekleştirilmez.

Müşteri sözleşmeyi dilediği anda, 5 işgünü önceden haber vermek şartı ile HanedanHosting.com .'e yapacağı yazılı başvuru (posta, e-posta) yolu ile sonlandırabilir.

12-SERVİS KULLANIM ŞARTLARININ KABULÜ

Müşteri, bu sözleşmeyi onaylayarak, yürürlükteki "HanedanHosting.com Servis Kullanım Şartları"nı kabul etmiştir. "HanedanHosting.com . Servis Kullanım Şartları"nın geçerli hali, HanedanHosting.com 'nin http://www.HanedanHosting.com adresine sahip web sitesinde yayınlanmaktadır.

13-SÖZLEŞMENİN GEÇERLİLİĞİ

Müşterinin on-line başvuru esnasında onayladığı bu sözleşmede zaman içerisinde gerçekleşecek değişiklikler, HanedanHosting.com'nin http://www.HanedanHosting.com  adresine sahip web sitesinde yayınlanarak ve/veya e-posta yolu ile müşteriye bildirilecektir. Müşteri, HanedanHosting.com servislerini kullanmaya devam ederek, yürürlükteki sözleşme şartlarını kabul etmiş sayılacaktır.

14-UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

İşbu sözleşmeden kaynaklanacak olan her türlü uyuşmazlığın çözümünde İSTANBUL (Merkez) Asliye Ticaret Mahkemeleri yetkilidir.

Powered by WHMCompleteSolution